Fakta – sann eller ej

Det kan vara svårt att veta vilken sorts information man stött på, när man surfar på internet. Förr i världen använde man endast använde böcker för att leta information. Då behövde vi inte vara lika källkritiska. Allt som trycks kan man anta är granskad text. Idag letar vi sällan svar i böcker. Det går mycket snabbare att googla! Men hur kan vi veta att den fakta vi hittar är sann? Det enkla Information technology and globalizationsvaret är att det kan vi inte helt och hållet. Men man behöver inte se på det faktumet som något dåligt. Även om det kan vara bra att veta varifrån informationen kommer. Om man ser på saken ur ett tillgänglighetsperspektiv så finns det många fördelar! Vill man skriva om ett ämne brinner man ofta för det. Artikeln blir då oftast bättre och mer levande än om en stel skribent skrivit den. Internet har blivit en fantastisk möjlighet att dela med sig av kunskap! På wikipedia till exempel. Där kan du läsa om en fantastisk möjlighet att dela sin kunskap med andra!

Denna hemsida är ett bra exempel på hur eldsjälar får dela med sig av sin kunskap. Wikipedia är helt enkelt ett uppslagsverk som alla som vill får vara med och skriva saker till. Det finns även en funktion där du kan redigera, om du finner information som inte stämmer. Hemsidor som denna är ett viktigt demokratiskt verktyg. Dessa har blivit mer och mer accepterat som en källa till kunskap. Till exempel är det idag ofta helt ok att använda Wikipedia som källa i en uppsats. Så länge man även kan bevisa att man behärskar källkritiskt tänkande. Det är viktigt, särskilt för unga, att förstå att internet inte är magi. Att bakom varje skrivet ord finns en person vid ett skrivbord som fått det att existera. Det finns ingenting som säger att allt är sant. Men det finns heller inget som säger att texten är bluffmakeri.