Så behåller du dina kontakter efter din utbildning

Många som går en utbildning under lång tid, vilket medför kontakt med andra studenter såväl under utbildning som under fritiden, skaffar sig många värdefulla kontakter. Här kan det handla om att skapa relationer som leder till vänskap och tankar gällande det fortsatta livet. Dessa kontakter kan då komma girls-1031538_1280att bli mycket värdefulla även efter utbildningen. Tidigare var det svårare att hålla dessa kontakter vid liv, men idag finns det egentligen ingen annan anledning än ointresse och slöhet som gör att du förlorar dessa. Med dagens teknologi finns det absolut inga hinder att hålla dessa vid liv. Även om du har studerat utomlands eller på annan ort kan Internet vara ditt värdefullaste redskap för att hålla kontakten.

Nu är det långt ifrån alla som har ett problem med att behålla dessa kontakter, och det kan ha sin grund i flera faktorer. Kanske är det så att det hela började med en vänskap, som utvecklades till en företagsidé. Då är det förmodligen så att ni redan jobbar i ett tätt samarbete. Dock är det så att ett tätt samarbete många gånger kan leda till problem med förståelse och olika önskemål om vidare inriktning för företaget. Här är det då viktigt att ha klara gränser om vilka uppgifter som varje person har, och klara samarbetet med att leda utvecklingen in i nya faser.

För att återgå till hur du verkligen behåller dina kontakter efter din utbildning kan det gälla på det privata planet eller inom det professionella yrkeslivet. Här kan kontakterna idag behållas genom e-post, telefon eller fysisk kontakt. Kanske är det så enkelt att bara ringa upp, träffas på ett fik över en kopp kaffe och prata studentminnen. Det är bara några av de möjligheter som finns, och tänker du till kommer du säkert på hur du ska göra för att behålla kontakten.