Något som är det viktigaste, och i många fall det första som din nya arbetsgivare ser, är ditt CV. Ett CV är det som presenterar dig som person och ger en arbetsgivare informationen om de ska kalla just dig till en intervju för det sökta arbetet eller inte. När du är student och söker ett extraarbete kanske du tror att ditt CV har mindre betydelse, bara för att du egentligen inte har några tidigare Cv_loukmane_bahachammeriter att visa upp. Är dina tankar riktade åt det hållet kan du inte vara mer fel ute. Ditt CV är det absolut viktigaste redskapet när du söker ett arbete, och är det som står som grund för om du ska bli kallad till en jobbintervju eller om du ska hamna i högen av alla andra sökande som inte får jobbet.

När du ska skapa ett CV i dagens moderna värld finns det mycket större möjligheter än när ett CV bara kunde finnas på papper. Idag kan du skapa ett CV på nätet genom att presentera dig själv på en hemsida. Det är många som föredrar detta idag, då många av dagens moderna chefer baserar sin verksamhet på mycket stor användning av Internet. Det kommer även att vara enklare för dig att uppdatera ditt CV, utan att behöva skriva om hela presentationen om och om igen. Naturligtvis kommer du i kombination med detta alltid att kunna skriva ut ett CV på papper också, för de gånger som detta kommer att vara ett krav vid ansökan.

Övriga regler som gäller vid skapande av ett bra CV är att det ska vara rent och tydligt. Det ska också vara väl utformat med olika sektioner och sidor för olika delar gällande presentation, utbildningar, meriter och tidigare arbeten. Tänk även på att detta är en presentation av dig själv som person, och att du inte skriver som du pratar.